गुण समुह द्वारा निर्मित बौद्ध कथामा आधारित “पटाचारा” र “कृषा गौतमी” को सफलता पछि अर्को नेपाल भाषाको फिल्म “कर्म”


close
Visit Our Google+ PageVisit Our Google+ PageVisit Our Google+ PageVisit Our Google+ PageVisit Our Google+ Page